LIDGELD

Kinderdans (4 en 5 jaar):

Vanaf 6 jaar:

Yoga: 

€110

€140     (eerste les)

€110      (volgende lessen)*

€70 voor een 10-beurtenkaart**

*Per danser geldt er een korting bij het volgen van meerdere lessen. Vanaf de 2de les betaal je €110/les.

** Voor de lessen Yoga werken we met een 10-beurtenkaart die bij elke lesdeelname afgestempeld wordt. Na overschrijving van het bedrag ontvang je je kaart van de dansjuf tijdens de eerste les die je volgt. Deze is gedurende het volledige dansjaar geldig.

Je bent pas volledig ingeschreven (en verzekerd) als je betaling gestort is op het Move Libre rekeningnummer IBAN BE98 00 11 07225593,
MET VERMELDING VAN NAAM DANSER, DANSSTIJL/UUR/DAG LES